Thursday, July 24, 2008

Lokasi Sekolah

Sekolah Menengah Arab JAIM Assyakirin,
77500,Selandar,
Melaka


No. Tel / Faks : 06 - 5253290